TẤM LỢP KHÁNG ĂN MÒN RESITA

Resita - Tấm lợp kháng ăn mòn F.R.P: Giải pháp bao che cho nhà máy phân bón  Trong giai đoạn sản xuất, các nhà máy phân bón thường phát sinh khí thải và bụi công nghiệp dạng muối, theo thời gian các hợp chất này sẽ kết hợp với nhiệt độ và độ ẩm cao, gây ra tình trạng ăn mòn, gỉ sét cho các tấm lợp kim loại. Điều này sẽ phát sinh nhiều chi phí bảo trì, thậm [...]