CÔNG NGHỆ LIGHT RTM

Light-RTM là công nghệ tiên tiến trong sản xuất composite FRP, mang lại nhiều lợi ích:
+ Sản phẩm có hai bề mặt bóng, có thể phun gelcoat cả bên trong và bên ngoài.
+ Tỷ lệ sợi được kiểm soát để đảm bảo yêu cầu thiết kế cơ khí, tăng tính cơ lý sản phẩm.
+ Độ dày ổn định. Năng suất cao và tăng sản lượng dễ dàng để đáp ứng tiến độ của dự án.

CÔNG NGHỆ SPRAY-UP

NAACO® sử dụng súng phun để chế tạo chi tiết FRP trên khuôn mở. Với thiết bị của Mỹ đạt được độ chính xác về tỷ lệ trộn xúc tác và tính đồng nhất của sợi thủy tinh, làm tăng chất lượng của sản phẩm. Ngoài ra, Spray-up cho năng suất cao bao gồm các sản phẩm có kích thước lớn, đáp ứng yêu cầu của tất cả dự án.