CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NAACO

Địa chỉ: Số 33, đường 23, Bình Trị Đông B, Q. Binh Tân, Tp. HCM.

Tel : (028) 73 066 247 | (028) 37 60 60 60

Fax : (028) 37 626 780

Email : info@naaco.com.vn | www.naaco.com.vn

NHÀ MÁY

Địa chỉ: 1039 ấp Bình Tiền 2,xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.

Tel : (028) 73 066 247

Fax : (028) 37 626 780

Email : info@naaco.com.vn | www.naaco.com.vn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI